Neden Organomineral?

Maalesef ülkemiz toprakları organik madde bakımından hayli zayıftır.
Tarım topraklarımızda yapılan toprak analizlerinde, topraklarımızın
%85’indeki organik madde miktarının %1-1.5 aralığında olduğu
gözlemlenmektedir. İdeal tarım için bu oranların %4-5 olması
gerekmektedir.
Tarım topraklarındaki organik madde eksikliği, bitkilerin kimyasal
gübreleme ile verilen azot, fosfat ve potasyumu – kısaca N, P, K – tam olarak
alamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum, bu kimyasalların önemli bir
kısmının toprakta kalmasına böylece hem ekonomik kayıplara hem de
topraklarımızın giderek çoraklaşmasına ve tuzlanmasına yol açmaktadır.
Ekim alanlarında birçok ürün için yapılan mukayeseli denemelerde,
organomineral gübrelerin klasik kimyasal gübrelere oranla çok daha iyi
performans gösterdikleri ve verim artışlarına sebep oldukları
gözlemlenmiştir. Organik maddeler, nem tutucu özellikleri ile topraktaki
nemin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.
Polfer, organik madde içeriğini kendi tesislerinde, geçerli yönetmeliklere
uygun şekilde üretmektedir.