Neden Yenilenebilir Enerji?

Talep edilen enerjinin hızla artmasına paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının çok kısa zamanda tükeneceği bilimsel bir gerçektir. Buna ilaveten artan nüfus ve enerji talebine bağlı olarak dünyanın emisyon değerinin mevcut sınırlar içinde tutulması mümkün değildir.

Bu kirliliğin devam etmesi durumunda dünya sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. sonuçlar tüm dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülkemizde gerek nüfus artışı gerekse sanayi gelişimi nedeniyle ciddi eniyle ciddi oranlarda artan bir ele bir elektrik talebi vardır.Kişi başına elektrik tüketimi halen OECD ve AB ortalamalarının oldukça altında olmasına karşın bu oranın artış hızı çok yüksektir.

Bu bilgiler doğrultusunda bakıldığı zaman fosil yakıtların miktarının sınırlı ve birgün tükeneceği de düşünülerek doğal kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe en az zararı bulunan ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kolay ulaşılabilir ekonomik kaynaklardan olan yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmek zorundadır.